PhDr. Eva Růžičková

Homeopatie je celostní léčebná metoda založená na principu podobnosti, tj. podobné léčí podobné. Základy homeopatické metody byly dány německým lékařem Samuelem Hahnemannem (1755-1843).

Správně vybrané homeopatikum pozitivně ovlivňuje jak tělo tak i psychiku člověka. Proto má homeopatie v psychoterapeutické praxi své uplatnění především tam, kde klient uvízne dlouhodobě v nějakém nepříznivém stavu. Může se jednat o:

 • depresivní nálady
 • dlouhodobé úzkosti a nespokojenost
 • strachy a obavy
 • pocity vyčerpání
 • konkfliktní vztahy s okolím apod.

Individuálně aplikovaná homeopatie velmi šetrně navrací tělesnou i psychickou pohodu.  Nenahrazuje však lékařskou péči.

Pro zajímavost: V r. 2008 získal Nobelovu cenu virolog Luc Montagnier za objev viru HIV v souvislosti s AIDS atd. Jeho práce mimo jiné dokládají, že roztoky patogenních bakterií a virů vysílají elektromagnetické frekvence a v kontaktu s vodou se tyto frekvence zachovávají i při silném ředění. Voda má tedy schopnost, za jistých okolností, si pamatovat a nést elektromagnetické frekvence původně ředěné látky. Objasňuje tak efekt homeopatik.

Někteří oponenti homeopatie tuto skutečnost popírají – na což je zajímavá následná reakce v knize Biologie Víry:  „…Kromě toho, co Josephson nazývá „přihlouplým hodnocením“, tedy že molekuly kapalné vody nemohou mít strukturu, která uchovává informace, nyní již neplatí.  Toto omezené myšlení nebere v potaz nové poznatky vědy o kapalných krystalech, které ukazují, jak plynoucí kapalina, jako je voda, dokáže uchovávat uspořádanou strukturu na makroskopické vzdálenosti.  Tyto nové poznatky anulují standardní vyvracení homeopatie neustálými oponenty.“ Bruce H. Lipton, PhD.: Biologie víry, Anag, 2016, s. 130.

Film o homeopatii v integrativní medicíně i veterině

Pro zvídavé doporučuji přečíst

Článek:  PhDr. Eva Růžičková, O homeopatii, o své praxi a o tom, jak pomůže homeopatie v léčbě alergií..

str. 17!!! https://pharmaprofit.cz/wp-content/uploads/2022/06/PP46_MAKETA.pdf

 • Dr. J. T. Kent:   Přednášky o homeopatické léčbě
 • Jiří Čehovský: Homeopatie víc než léčba
 • Jiří Čehovský: Uzdrav se s autopatií
 • Dana Ullman: Homeopatický domácí lékař
 • MUDr. Tomáš Karhan:  Homeopatie a děti
 • Peter Chappell: Homeopatická samoléčba
 • Miranda Castro:  Kompletní příručka homeopatické léčby
 • Georges Vithoulkas:  Homeopatická věda
 • Mnoho dalších titulů na www.alternativa.cz