PhDr. Eva Růžičková

CELÝ ČLÁNEK VYŠEL V MAGAZÍNU BENU LÉKÁRNY, KVĚTEN 2015

JAK POMŮŽE HOMEOPATIE V LÉČBĚ ALERGIE

Ptáme se psycholožky PhDr. Evy Růžičkové.

PORTRET zivotnistyl – kopie – kopiePhDr. Eva Růžičková, psycholožka, psychoterapeutka, absolventka Homeopatické akademie v Praze:  Ve své soukromé praxi se zabývá především psychoterapií. Často řeší životní nespokojenost v návaznosti na psychosomatické potíže.  Pro její práci je typický celostní přístup nabízející kombinaci psychoterapie a doplňkových alternativních metod jako je např. homeopatie.  Více na: www.psychologickapece.cz.

 

BENU ZAJÍMAVOST:

Dle statistik WHO (Světová zdravotnická organizace) je homeopatie druhá nejrozšířenější léčebná metoda ve světě, hned za tradiční čínskou medicínou. Mimo ČR je homeopatická léčba samozřejmostí a kvalitní homeopatičtí lékaři i poradci v homeopatii jsou s důvěrou vyhledáváni.

Příkladem slavných osob léčících se homeopaticky jsou či byli:  britská královská rodina mající svého dvorního homeopata po několik generací, politička Hillary Clintonová, spisovatel Marc Twain, zpěvačka Tina Turner, Charles Darwin, Matka Tereza – nositelka Nobelovy ceny míru (vystudovala homeopatii a praktikovala ve svých nemocnicích) a mnoho dalších osobností.

Co je homeopatie?

Homeopatie je celostní léčebná metoda založená na principu podobnosti, tj. podobné léčí podobným.  Podstata tkví v tom, že se k léčbě používají nejčastěji přírodní látky, které mohou u zdravého jedince podobné zdravotní potíže způsobit. Homeopatickým lékem získá organismus informaci, dle které zahájí léčebné reakce a znovu nastolí rovnováhu.

Základy homeopatické léčby byly definovány již ve starověku známým zakladatelem medicíny Hippokratem.  Oficiálním zakladatelem homeopatické metody je německý lékař Samuel Hahnemann (1755-1843).

Kde je homeopatie populární?

Homeopatie se těší velké tradici především v zemích jako je Německo, Rakousko, Anglie, Francie aj. státy západní a severní Evropy. Léky jsou tam často běžně dostupné v lékárnách a léčbu částečně hradí i pojišťovny.

Co je alergie a jak pomůže homeopatie v léčbě alergie?

Vhodně zvolená homeopatika regulují imunitní systém a zmírňují nebo odstraňují přehnané reakce na alergeny.  Alergie se popisuje jako nadměrná reakce imunitního systému na látky, se kterými se setkáváme běžně.  Tuto přecitlivělost lze homeopaticky léčit.  Jedná se nejčastěji o příznaky:   rýmy, záněty spojivek, kašle, kopřivka, ekzémy apod.  Z homeopatického hlediska se jedná o chronické onemocnění, kdy je narušená vitální síla organismu.

Co je vitální síla organismu?

Nejlepší je pozorovat, jak taková energie (vitální síla) funguje, než pitvat, jaké jsou hmotné důkazy její existence. V tradiční čínské medicíně ji nazývají „či“, v medicíně indické „pránou“.  Je-li naše vitální síla oslabená, dochází v organismu k nerovnováze a posléze tak ke stavu, který označujeme nemocí. Znovunastolení harmonie je možné např. působením vhodně zvolených homeopatik.

Léčit konvenčně nebo alternativně?

Alergii je těžké, spíše nemožné, konvenčně vyléčit. Klasická medicína řeší příznaky alergické reakce potlačováním. Pro akutní zvládnutí alergických reakcí může být tento přístup i život zachraňující. Nicméně z dlouhodobého hlediska se alergická reakce organismu nenapraví. Správně aplikovaná homeopatie přináší dlouhodobou úlevu bez vedlejších účinků konvenčních léků i celkové vyléčení.

Jak jste se dostala k homeopatii a čeho si na této metodě jako psycholog ceníte?

K homeopatii jsem se dostala jako náctiletá přes četbu knih, které začal po revoluci vydávat zakladatel Homeopatické akademie, Mgr. Jiří Čehovský.  Já jsem už tehdy věděla, že psychologie bude mojí životně-pracovní dráhou a celostní smýšlení o problémech těla i duše mi dávaly smysl.

Znalost homeopatie je pro mne jako psychologa velkou výhodou, jelikož efektivně doplňuje proces psychoterapie.  Jako psychologa mne logicky zajímají klientovi charakteristické povahové rysy, životní postoje i temperament.  Ale všímám si i fyzických potíží, které klient uvádí. Emoce mají vztah k funkci určitých orgánů. Psychika vždy podmiňuje stav těla a naopak.

Správně vybrané homeopatikum pak pozitivně ovlivňuje jak tělo, tak i psychiku člověka.  Homeopatie má své uplatnění především tam, kde klient dlouhodobě uvízne v nějakém nepříznivém stavu.  Může se nejčastěji jednat o depresivní nálady, úzkosti a nespokojenost, strachy a obavy, pocity vyčerpání, konfliktní vztahy s okolím apod.

Nebývá tedy výjimkou, že klient docházející pravidelně na psychoterapii užívá i homeopatika.  Výhodou pravidelných sezení je získání dostatečného prostoru na sdílení potřebných informací. Po podrobné anamnéze lze doporučit (po konzultaci s kolegou homeopatem lékařem) konstituční homeopatikum, které posléze ladí člověka do stavu zdraví.

Individuálně aplikovaná homeopatie šetrně navrací tělesnou i psychickou pohodu, což je příznivé i u stavu alergie.

Co byste alergikům doporučila?

Stejně u alergiků jako u jinak nemocných je podstatné se pozastavit a klást si otázku: Co mi v životě dlouhodobě chybí nebo přebývá?

Z psychologického hlediska lze alergii chápat jako obecný projev nesnášenlivosti a přecitlivělosti. Např. k určitému typu jednání (útlak, ponižování aj.), k chronicky prožívaným emocím (úzkost nebo zloba aj.). Dlouhodobě nefunkční mezilidské vztahy způsobují stresovou reakci a zvýšené stresové hormony narušují imunitní reakce. U disponovaných osob se i takto může rozvinout nebo zhoršit stav alergie. Tudíž doporučuji dostat se do psychické, potažmo i fyzické pohody. Volba léčebné metody je už na každém jedinci.

Domluvte si termín konzultace