PhDr. Eva Růžičková

Autorka:  PhDr. Eva Růžičková

Dříve jsem se profesně zabývala alkoholovou závislostí u žen, poté jsem se zajímala o problematiku nadbytečných kilogramů.  Obě diagnózy mají totiž cosi společného.  Někdy můžeme v rámci nadváhy hovořit o  „závislosti“ na jídle, jež představuje např. nutkavé přejídání.  Přejídání má mnoho podobného se závislostí, jelikož pozorujeme nápadné narušení sebekontroly (vůle).  Už to nejsme my, kdo je pánem/paní situace, ale vnější nebo vnitřní pohnutky, které nás ovlivňují a nutí jíst.  Naše vůle se nachází na pozadí nekontrolovatelné touhy hltat chutná sousta, zaplnit se.  Takoví lidé jedí, když je něco vyvede z míry. Jedí více než by sami chtěli.  Neustále na jídlo myslí a plánují jej.  Kdyby neměli mít k jídlu delší dobu přístup, propadají úzkosti až panice.  Nadměrně zatěžují svůj zažívací trakt a způsobují si tak nabývaní na váze.

Všimla jsem si u klientů, že přejídání jde někdy ruku v ruce s nadužíváním alkoholu.  Poukáži tak na některé podobnosti mechanismů, které fungují u obou diagnóz.  Někdo může vzít tento článek jako výzvu k malé sebereflexi.

Co ženy nejčastěji zapíjejí a zajídají?

To že k závislosti na alkoholu vede relativně dlouhá cesta, která je nejprve dlážděná občasným nadužíváním až pravidelným zneužíváním alkoholu, je celkem známá věc.  Dle mého výzkumu, o rizikových faktorech ženského alkoholismu (PLB, 2007), patří mezi počáteční spouštěcí události v životě žen nejčastěji: komplikované rodinné vztahy a partnerské neshody: psychopatologie (především depresivní nálady, úzkosti); pracovní stres nebo nezaměstnanost; tendence ke společenské sebe-izolaci (absence pomoci a podpory v okolí přinášející intenzivní pocity opuštěnosti, pocit „na všechno jsem sama“ např. během rodičovské dovolené apod.); nuda atd.  Tyto události ženy nejčastěji „zapíjejí“.  Co většinou „zajídáme“?

Důvody pro přejídání bývají ty samé.  Mechanismy přejídání a nadužívání alkoholu jsou si v lecčem podobné.  Často slýcháváme nebo samy tvrdíme, že jíme ze stresu.  Jídlo (především sacharidy) i alkohol zprvu opravdu snižují naše úzkostiPosléze se úzkostné stavy prohlubují.  Často díky pocitům viny z přejídání se u dané osoby úzkost zvýší, načež se opět nají, aby se její úzkost snížila (bludný kruh snižování a zvyšování úzkosti).  Podobně nadužíváním alkoholu  se daná osoba spolehlivě  propracovává k těžké formě deprese.

Zvýšený příjem jídla a/nebo pití oddaluje a současně dočasně eliminuje konfrontaci problémů.  Můžete na chvíli zapomenout na dlouho se táhnoucí trable nebo akutní stres.  Narůstající tukovou tkání se jakoby „chráníte“ a vytváříte bariéru před svým okolím, alkoholem změněným stavem vědomí můžete „odlétnout“ do jiné dimenze.  Zajídáte a/nebo zapíjíte pomyslné emocionální díry (traumata), často málo uvědomované.   Zajídáte a/nebo zapíjíte je v časovém presu (rychle), často potají a s nesnesitelnými pocity viny.

Na základě pocitů viny si opakovaně můžete slibovat, že od zítřka už najisto přestanete tolik jíst a/nebo pít.  Jenže když nemáte podporu, motivaci a nevíte, jak nebo proč svůj životní styl pozměnit, snadno z najezení přejdete k naučenému přejídání a sklenička se k „dobrému“ jídlu přece hodí.  …

Jsem ohrožená obezitou a/nebo závislostí na alkoholu?

Obezita i závislost na alkoholu jsou závažná onemocnění vedoucí jednoznačně k sebedestrukci.  Je na místě podotknout, že mechanismy rozvoje obou diagnóz se shodují jen v něčem nebo v některé fázi rozvoje a jeden člověk nemusí být nositelem obou těchto onemocnění.  Tak např. alkoholičky jsou často kachektického vzezření (nebývají obézní), nicméně často se potýkají i s diagnózou mentální anorexie.  V takovém případě lze v jejich anamnéze vysledovat i nutkavé přejídání a/nebo stavy bulimie.

K oběma závažným diagnózám obezity a alkoholismu se člověk „propracovává“  relativně dlouho, zpravidla mnoho let.  Pakliže si kladete otázku, zda jste ohrožená svou konzumací jídla a/nebo alkoholu, nabízím malý orientační test.

Zvažte se a vypočítejte si tzv. BMI (váha v kg/ výška v m2).  Vyjde-li vám BMI vyšší než 25, zamyslete se nad pravidelností a skladbou vašeho jídelníčku.  Dobře vám poslouží informace k rozumnému hubnutí na serveru www.stob.cz nebo naše poradna.

Ohledně konzumace alkoholu si upřímně odpovězte na následující otázky:

Dotazník závislosti

Všechny následující otázky se týkají období posledních 12 měsíců. Vyberte tu z následujících odpovědí, která se nejvíc blíží skutečnosti, a zatrhněte ji. “Droga” znamená i alkohol nebo marihuanu nebo kombinaci různých návykových látek.

 • Cítil/a jste během posledních 12 měsíců silnou touhu nebo nutkání užívat drogu?
  Ne – Někdy – Často
 • Nedokázal/a jste se ve vztahu k droze ovládat? (Vzal/a jste si ji i tehdy, když to bylo nevhodné, nebo jste si vzal/a víc, než jste původně chtěl/a?)
  Často – Někdy – Ne
 • Měl/a jste tělesné odvykací potíže po vysazení drogy nebo jste bral/a nějakou drogu či lék proto, abyste odvykací potíže mírnil/a?
  Často – Někdy – Ne
 • Zvyšoval/a jste dávku, abyste dosáhl/a účinku, původně vyvolaného nižší dávkou?
  Často – Někdy – Ne
 • Zanedbával/a jste jiné zájmy kvůli droze nebo jste potřeboval/a víc času k získání a k užívání drogy nebo k zotavení se z jejího účinku?
  Často – Někdy – Ne
 • Pokračoval/a jste v užívání drogy přes škodlivé následky, o kterých jste věděl/a?
  Často – Někdy – Ne
Vyhodnocení:

Spočítejte odpovědi “často” a odpovědi “někdy”

0 odpovědí “často” a “někdy” znamená, že se patrně nejedná se o závislost.

1 – 2 odpovědi “často” a “někdy” – tento výsledek vyžaduje důkladnější vyšetření.

3 – 6 odpovědi “často” a “někdy” znamenají, že se patrně jedná o závislost.
Zdroj: K.Nešpor, Zůstat strízlivý, Brno: Host, 2006

Pakliže máte pochybnosti ohledně své váhy nebo konzumace alkoholu, neváhejte se poradit s odborníkem.