PhDr. Eva Růžičková

AKTUÁLNÍ INFO KE KURZŮM KUNDALINI JÓGY SLEDUJTE NA:  https://www.facebook.com/psychologickapece/

Co je to Kundalini joga?

Západnímu světu je známá od roku 1969, kdy funkční systém   kundalini jogy odtajnil a představil Jogi Bacan.

Kundalini jóga (dále jen KJ) – nebo-li JÓGA VĚDOMÍ –  je   tisíciletími ověřený systém zlepšující kvalitu života.    Jedná se   o fyzické cvičení předem daných pozic, dechová cvičení,   relaxace, meditace a zpívání manter, které dohromady tvoří   harmonický celek.  Je zásadně odlišná a jedinečná od jiných   typů jogových systémů, protože její technologie cílí na   obyčejného člověka v běžném životě (nemusím se stát asketou apod.).

Jak nám KJ pomáhá?

KJ významně ovlivňuje naší fyzickou i psychickou kondici a tím přispívá k celkové životní pohodě.  Prokazatelně posiluje naše seberegulační systémy: tj. NS, endokrinní systém a imunitní systém. Zajímavé jsou výsledky mnohých výzkumů, které jsou v posledních letech opakovaně prováděné.  Často potvrzují blahodárný vliv meditace na nervový systém a referují o snížení depresivity a úzkostnosti u pravidelně praktikujících.

KJ je nazývána jógou vědomí, jelikož pravidelné cvičení posiluje naše vědomé propojení s universem.  Co to může znamenat  prakticky?  Člověk je schopen více prožívat přítomnost, zbavuje se strachu a viny z minulosti a oprošťuje se od úzkostí z budoucnosti.  Prožívá se svobodněji a nepodléhá tak snadno rušivým impulsům z okolí – cítí se vyrovnaněji a zdravěji.

Proč se KJ věnuji?

KJ mne oslovila osobně i profesně hned na první dobrou…  Co mi bylo hned sympatické?

  • Cvičí se srozumitelné pozice. Když je přesto nedokážete, existují snadnější varianty.  Některé pozice jsou poněkud legrační, i se pobavíte.
  • Cvičí se se zavřenýma očima, máte tak pocit soukromí a bezpečí, nikdo vás neposuzuje a lépe se naladíte na své nitro, zklidníte se tak.
  • Často se zpívají mantry.  Neumím moc zpívat, ale ve skupině jsem zjistila, že to jde a přináší mi to hodně radosti.  Mantry povznáší duši.
  • Po cvičení sestavy (tzv. krije) následuje hluboká relaxace, po ní se cítíte občerstvení, povznesení a nabití novou energií.
  • Konec lekce je často zakončen společnou meditací na pár minut.

Klientům ve své praxi ráda doporučuji některé meditační nebo dechové techniky, jsou-li tomu naklonění.

V pravidelných kurzech si zvýšíte flexibilitu těla, posílíte a harmonizujete nervový i endokrinní systém, naučíte se relaxovat i meditovat.  

V kurzech máte možnost si odcvičené sestavy odnést domů a pokračovat v pravidelném cvičení sami.

Stačí pohodlné oblečení a ochota se uvolnit.  

Těším se na Vás.

Přeji krásné dny,

Eva Růžičková