PhDr. Eva Růžičková

Koučink specializovaný na zdravý životní styl

Proč individuální koučink při hubnutí?

Tato služba staví na cenných pracovních zkušenostech Evy Růžičkové se spol. STOB (Stop obezitě), kde odbornice působila jako lektorka kurzů snižování nadváhy. Individuální psychologické poradenství i koučink je zde určený lidem, kteří se potýkají s problémy v hubnutí a potřebují laskavou podporu v jejich dlouhodobém úsilí. V souvislosti se snižováním nadváhy se někdy vyskytují psychické problémy (př. deprese), někdy i projevy poruch příjmu potravy (př. přejídání, hladovění, zvracení /i jen myšlenky na toto „řešení“/), u kterých je potřeba odborné pomoci.

Co je koučink?

Obecně je koučink efektivní poradenská metoda nabízející řešení v některých oblastech života.  Tyto oblasti lze nazvat: vztahy, peníze, práce, zdraví.

Pro jaký typ klientů se koučink hodí?

Koučink v hubnutí je efektivní především u jedinců bez závažné psychopatologie (u dlouhodobých depresí, úzkostné poruchy aj. vážnějších psychických stavů se vyplácí pravidelná psychoterapie v delším časovém horizontu).

Koučink bývá časově kratší forma poradenské péče než psychoterapie.

Jakou formou koučink probíhá?

Osobní setkávání (sezení).  Běžně 1x týdně.

Co utváří náš životní styl?

Náš životní styl tvoří například:

  • způsob našeho myšlení
  • naše emoční naladění
  • optimistický či pesimistický postoj k životu
  • kde a co nakupujeme, jaké potraviny jíme, co pijeme
  • jak se hýbeme
  • jakou kosmetiku užíváme apod.

Životní styl si spoluutváříme a jsme za něj zodpovědní. V dnešní době stále přibývá lidí, kteří chtějí aktivně ovlivňovat svoje zdraví, například metodou homeopatie.