PhDr. Eva Růžičková

Psychologické poradenství

Homeopatické poradenství

koucink-praha

Koučing životního stylu

Psychologická poradna Praha 8

Na poradnu se obracejí lidé hledající řešení v osobní, partnerské nebo jiné krizi. Potřebují pomoc v překonávání smutku, pocitů viny, selhání, apod. Chtějí se naučit lépe zvládat stresové situace a chtějí se cítit dobře i ve svém těle. Porozumět tělesným i psychickým potížím nám dává šanci mít svůj život pod kontrolou.

Poradnu vede PhDr. Eva Růžičková. Efektivitu psychoterapie zakládá na celostním přístupu ke klientovi, dle potřeby v kombinaci s doplňkovými holistickými metodami. Poradna životního stylu proto nabízí jak klasická individuální psychoterapeutická sezení, tak v případě zájmu i propojení s metodami: homeopatie, koučink životního stylu, okrajově metoda C.I.C. Služby jsou “šité na míru”, vždy dle individuálních potřeb klienta. Psychologickou poradnu naleznete na adrese:Thámova 30, Praha 8.

 

Celostní přístup v poradenství a psychoterapii

Celostní, nebo-li, komplexní přístup je založen na schopnosti vnímat jak problém konkrétního člověka tak i jeho kontext (souvislosti). Snadno si to vysvětlíme na příkladu obézního člověka.

Někdy do poradny zavítá člověk stěžující si na svou hmotnost a také na celkovou nespokojenost. Je nutné se zajímat o jeho konkrétní životní radosti i starosti. Pak se většinou ukáže, že se prožívá velmi negativně (nenávidí se) a někdy mylně tuto nespokojenost přičítá kilům navíc. Zároveň tuší, že jeho problém s kily je především psychického původu a úzce souvisí s neutěšenými mezilidskými vztahy a nízkou sebeúctou. Obezita i poruchy příjmu potravy patří mezi psychosomatická onemocnění a pro efektivní výsledky terapie je nutné vzít v potaz bio-psycho-sociální kontext života klienta a pochopit ho.

Odborník s klientem prozkoumává okolnosti celkové životní situace – fyzické, psychické i sociální aspekty jeho potíží. Tak např. hubnoucí klient potřebuje, mimo změny stravovacích a pohybových návyků (fyzická úroveň), najít osobní motivaci pro změnu (psychická úroveň) a získat podporu ve svém okolí (sociální aspekt).

 Více o celostním přístupu

Kontakt
email terapieeva@gmail.com
telefon +420 602 974 962
mapa Mapa
Objednání na konzultaci
Konzultaci si můžete domluvit pomocí e-mailu nebo telefonicky.

Telefonicky se můžete ojednávat od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin.