PhDr. Eva Růžičková

Psychologická poradna Praha 8

Na poradnu se obracejí lidé hledající řešení v osobní, partnerské nebo jiné krizi. Potřebují pomoc v překonávání smutku, pocitů viny, selhání, apod. Chtějí se naučit lépe zvládat stresové situace a chtějí se cítit dobře i ve svém těle. Porozumět tělesným i psychickým potížím nám dává šanci mít svůj život pod kontrolou.

Na poradnu se často obracejí pacienti MS Centra FN MotolVíce informací ZDE.

Poradnu vede PhDr. Eva Růžičková. Efektivitu psychoterapie zakládá na celostním přístupu ke klientovi, dle potřeby v kombinaci s doplňkovými holistickými metodami. Poradna životního stylu proto nabízí jak klasická individuální psychoterapeutická sezení, tak v případě zájmu i propojení s metodami:

Služby jsou “šité na míru”, vždy dle individuálních potřeb klienta. Psychologickou poradnu naleznete na adrese:Thámova 30, Praha 8.

Celostní přístup v poradenství

Celostní, nebo-li, komplexní přístup je založen na schopnosti vnímat jak problém konkrétního člověka tak i jeho kontext (souvislosti). Snadno si to vysvětlíme na příkladu obézního člověka.

Někdy do poradny zavítá člověk stěžující si na svou hmotnost a také na celkovou nespokojenost. Je nutné se zajímat o jeho konkrétní životní radosti i starosti. Pak se většinou ukáže, že se prožívá velmi negativně (nenávidí se) a někdy mylně tuto nespokojenost přičítá kilům navíc. Zároveň tuší, že jeho problém s kily je především psychického původu a úzce souvisí s neutěšenými mezilidskými vztahy a nízkou sebeúctou. Obezita i poruchy příjmu potravy patří mezi psychosomatická onemocnění a pro efektivní výsledky terapie je nutné vzít v potaz bio-psycho-sociální kontext života klienta a pochopit ho.

Odborník s klientem prozkoumává okolnosti celkové životní situace – fyzické, psychické i sociální aspekty jeho potíží. Tak např. hubnoucí klient potřebuje, mimo změny stravovacích a pohybových návyků (fyzická úroveň), najít osobní motivaci pro změnu (psychická úroveň) a získat podporu ve svém okolí (sociální aspekt).

 Více o celostním přístupu