PhDr. Eva Růžičková

Tato služba vznikla na základě několikaleté spolupráce se spol. STOB (Stop obezitě), kde Eva Růžičková působila jako lektorka kurzů snižování nadváhy a individuální lektorka.  Metodika STOBu vychází z kongnitivně-behaviorální terapie (KBT) a učí klienty, jak bezpečně zhubnout a váhové úbytky si také udržet. V terapii lze postupnými změnami na úrovni emocí a myšlení dosáhnout změn i v chování člověka.  Jinými slovy škodlivé návyky lze za určitých podmínek odnaučit a nahradit zdraví prospěšnými.

Individuální psychologické poradenství i koučink je zde určený lidem, kteří se potýkají s problémy v hubnutí a potřebují laskavou podporu v jejich dlouhodobém úsilí. V souvislosti se snižováním nadváhy se někdy vyskytují psychické potíže (př. deprese), někdy i projevy poruch příjmu potravy (př. přejídání, hladovění, zvracení /i jen myšlenky na toto „řešení“/), u kterých je potřeba odborné pomoci.

Témata, kterým se můžete během sezení věnovat mohou být:

  • motivace k hubnutí
  • překonávání úzkosti a pocitů selhání
  • řešení stresových situací
  • udržení pravidelného jídelního režimu a podpora k pohybové aktivitě
  • nejrůznější psychické problémy související nejen se změnou životního stylu (deprese, úzkosti, pocity viny, nízké sebevědomí, problematika sebepojetí, sebehodnocení, partnerská krize aj.)

Komplexní přístup se ukazuje jako nepostradatelný i v koučinku hubnutí.  Ve stravě klienta je nutné porozumět nejprve celkové životní situaci, ve které se nachází.  Následuje uvědomění si momentálních možností vedoucích ke změně ve stravování, což klientovi přinese více energie k postupnému uskutečňování vytyčených cílů.

Změna životního stylu poskytuje nejen logické zhubnutí a pročištění organismu, ale současně i více energie, vyrovnanější vztah se sebou samým, lepší porozumění vlastním pocitům, snadnější zvládání stresu, pozitivnější způsob myšlení a to zvláště, pakliže je spojeno s psychoterapií  a/nebo jinou holistickou metodou.

Cílem odborníka je, aby klient přestal v co nejkratší době potřebovat jeho poradenství a stal se tak samostatný a zodpovědný za svůj stav.  Proč?  Protože to je jediná cesta k trvalé změně životního stylu.  Logicky z toho vyplývá, že klient nedostává žádné předepsané jídelníčky, které by závislost na poradenství jen prohlubovaly.

V případě potřeby je klient poslán k nutriční terapeutce, kde si klient osvojí, jaké potraviny jsou pro něj vhodné, v jakých kombinacích a v jakém množství. Naučí se jíst pravidelně.  Bude motivován k pravidelnému pohybu, který pro něj bude přijatelný. Každý člověk je originál, tudíž i cesta za vlastní spokojeností je vždy jedinečným příběhem.  Odborník zde slouží jako průvodce, důvěrník a pomocník.