PhDr. Eva Růžičková

Co charakterizuje Gestalt terapii?

  • Humanistický proud psychoterapie
  • Holistický (celostní) přístup ke člověku (psychosomatika)
  • Apel na osobní zodpovědnost, svobodu a seberealizaci
  • Apel na rozšiřování schopnosti uvědomování si (emocí, postojů, vzorců chování apod.)
  • Apel na poznávání vlastních zdrojů sebepodpory

Co charakterizuje Gestalt terapeuta?

  • Terapeut je nestranným průvodcem v procesu uvědomování.
  • Terapeut je klientovi důvěrníkem a oporou.

Co je cílem terapie?

  • Cílem terapie je klientova zvýšená schopnost uvědomování a poznání vlastních zdrojů sebepodpory.
  • Klient se tak stává sám sobě přítelem a učí se mít rád tak, jak je (navzdory a včetně svých nedostatků).
  • Cílem je POZITIVNÍ ZMĚNA.