PhDr. Eva Růžičková

ZAJÍMAVÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE pro pacienty, kteří se léčí s RS a pro jejich blízké!!!_20.05._2019

 

PROGRAM:

16:00-16:05 zahájení semináře

16:05-16:50 Roztroušená skleróza – na co jste se ještě
chtěli zeptat? MUDr. Jana Lízrová-Preiningerová, Ph.D.
(MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK
a VFN Praha)

16:50-17:30 Roztroušená skleróza a pracovně-právní
problematika
Hana Potměšilová (Revenium)

17:30-17:45 Přestávka

17:45-19:15 Interaktivní workshopy (2 skupiny po 45 min.)
Co mohu udělat pro své tělo
(možnosti fyzioterapie u pacientů s RS)
Mgr. Lucie Suchá, Mgr. Klára Novotná
(MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK
a VFN Praha)

Co mohu udělat pro svou duši
(možnosti psychoterapie u pacientů
s roztroušenou sklerózou)
Renáta Malinová (MS centrum Neurologické kliniky
1. LF UK a VFN Praha)

19:15-20:00 Diskuze

Tento seminář nenahrazuje pravidelné kontroly u ošetřujícího lékaře.
V případě zájmu se prosím registrujte na emailové adrese:
l.cihakova@gsymposion.cz (Lucie Čiháková)
V případě dotazů se informujte u svého lékaře.
Účast rodinných příslušníků a přátel je doporučená a velmi vítaná.
Těšíme se na setkání s Vámi!