PhDr. Eva Růžičková

SPOLUPRÁCE S MS CENTREM při neurologické klinice 2. LF UK a FN MOTOL

Od počátku roku 2017 pracuji s klienty MS Centra FN Motol.  Klientům s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní je poskytováno psychologické poradenství a psychoterapie, tak aby se mohli efektivně zorientovat ve své situaci a zlepšit kvalitu života.

Služba psychoterapeuta pomáhá:

  • Čerstvě diagnostikovaným i chronickým pacientům
  • Ujasnit si priority a vyznat se v nové zátěžové situaci
  • U depresivní nálady, úzkostí aj. rozlad
  • Pochopit svou nemoc
  • Poznat sám sebe, svůj potenciál
  • Nastavit nové fungování v rodině, práci, …
  • Vyrovnat se se stresem a naučit se relaxovat
  • Mít se rád

Na každé sezení psychoterapie štědře přispívá Nadace Jakuba Voráčka částkou 700,-Kč, částku 100,-Kč si klient hradí sám.

KONTAKT PRO OBJEDNÁNÍ – Eva Růžičková

Doporučuji: PŘÍRUČKA PRO PACIENTY S RS – ZDRAVÍ MOZKU, kterou je možné získat zdarma přímo u terapeuta.

V listopadu loňského roku byla ve spolupráci eReS týmu ČR a společnosti Roche s.r.o. vydána česká verze příručky pro pacienty s roztroušenou sklerózou (RS) Zdraví mozku, která vznikla z iniciativy MS Brain Health. Autorem této příručky je mezinárodní tým odborníků na problémy pacientů s RS, který zahrnuje jak pacienty s RS, tak zástupce sdružení pacientů, lékaře, výzkumné pracovníky, odborné sestry a ekonomy zdravotní péče.

Příručka poskytuje pacientům s RS základní informace o tom, jak mohou maximálně přispět ke zdraví svého mozku, např. udržováním správného životního stylu, jak důležitá je rychlá diagnóza pro zahájení včasné léčby, jak sledovat aktivitu nemoci za účelem kontroly účinnosti léčby či co může pacient požadovat od svého lékaře pro dosažení nejvýše dostupného standardu péče. Úkolem příručky je pomoci pacientům, aby nad onemocněním převzali kontrolu a aktivně se podíleli na udržení zdraví svého mozku.

(Zdroj textu o příručce je z webu:  www.nadacejakubavoracka.cz)