PhDr. Eva Růžičková

Psychologická
poradna

koucink-praha

Koučing životního stylu a hubnutí

Psychologická
poradna ONLINE

Homeopatické poradenství

Metoda C.I.C. (controled inner cleaning) dle MUDr. Jonáše

(Controlled Inner Cleansing = Řízená Vnitřní Očista)

Proč má Metoda C.I.C. místo v psychoterapeutické praxi?

Metoda detoxikace (C.I.C.) podle MUDr. Jonáše nabízí neinvazivní (nebolí) a bezpečné doplnění celostního pojetí v psychoterapii. Jedná se zpravidla o nadstandardní službu k pravidelným sezením v případě aktivního zájmu klienta. Metoda C.I.C. podporuje psychickou i fyzickou pohodu člověka a může urychlovat proces psychoterapie.

Není žádným tajemstvím, že lidé trpící psychickými potížemi si často stěžují i na mnohé tělesné bolesti nebo dysfunkce určitých orgánů.  Prožíváme-li dlouhodobě negativní emoce (vztek, smutek, úzkost…), stresujeme disponované orgány nebo celé orgánové soustavy.  Typickým příkladem jsou psychosomatické potíže:

 • zažívací potíže (zácpy, průjmy, nadýmání…)
 • svalové bolesti, bolesti kloubů
 • srdeční palpitace (zrychlený tlukot) aj. potíže
 • potíže s dýcháním (hyperventilace, aj.)
 • nadměrná únava
 • alergie
 • migrény
 • gynekologické problémy (výtoky aj.)
 • nadváha a obezita (přejídání i hladovění) apod.

Preparáty Joalis (potravní doplňky) nabízejí doplnění a zefektivnění psychoterapie. Klienti se dostávají dříve do formy.


Jaké potíže preparáty Joalis řeší?

Preparáty Dr. Jonáše jsou schváleny jako doplňky stravy a mnohé klinické studie dokazují jejich účinek.

V psychoterapeutické praxi jsou preparáty efektivní při řešení řady psycho-somatických potíží.

 • chronická únava
 • deprese
 • úzkosti
 • prudké změny nálad (labilita)
 • trávicí potíže
 • vyčerpání (př. pracovní) apod.

Z čeho metoda C.I.C. vychází?

Metoda C,I,C. ctí moudrost a znalosti čínské medicíny, ale není její kopií. Konkrétně se inspiruje orgánovými vztahy dle pentagramu. Příčinu zdravotních potíží vysvětluje toxickými zátěžemi konkrétních orgánů a soustav.


Jaké cesty a zdroje toxinů známe?

Toxiny se do organismu dostávají několika cestami:

 • stravou a pitím
 • drogami
 • vdechováním nečistot
 • z těla matky (placentou) na plod
 • pohlavním stykem
 • vniknutím parazitů, hmyzím bodnutím apod.
 • proniknutí toxinů přes kůži do těla
 • otěrem a oxidací zubních materiálů v ústní dutině
 • chronicky negativně prožívanými emocemi (stres vyčerpává určité orgány)

Toxiny rozdělujeme na:

 • infekční (mikrobiální ložiska virů, bakterií, plísní, parazitů apod.)
 • fyzikální (chemické látky, radioaktivní prvky, těžké kovy, léky, …)
 • metabolické (cukry, kasein, mucin, gluten, puriny, lipidy, …)
 • psychické toxiny (chronicky negativně prožívané emoce – vztek, strach, smutek, ponížení aj. – emoce mají biologický korelát, tj. v těle spouští specifické reakce)
 • cizorodé bílkoviny (priony aj.)


Co to jsou informační preparáty Joalis?

Preparáty firmy Joalis jsou vyrobené za pomocí speciální informační technologie a za použití bylinných složek. Fungování informačních preparátů lze přirovnat k práci antivirového programu v počítači, po jehož spuštění jsou prohledávány jednotlivé tělesné tkáně a buňky, aby zjednal nápravu. Preparáty nabízejí informace imunitnímu systému o nepřátelích (o virech, bakteriích, plísních, parazitech, chemikáliích…), aby organismus nastartoval samo-očistné procesy a sebe-úzdravu.


Kdo může preparáty užívat?

Informační preparáty (tj. doplňky stravy) lze užívat bez ohledu na věk a kombinovat s jakoukoliv léčbou (vyjma některých stavů po transplantacích orgánů a některých případů těhotenství).

Existují preparáty speciálně upravené i pro děti.


Jak se preparáty užívají?

Preparáty existují ve formě lihových kapek nebo tablet.  Užívají se 2x denně, nejčastěji 4 v jedné kúře.  Jedna kúra vystačí cca. na 5-6 týdnů.  Rozhodne-li se klient pro metodu C.I.C., je třeba počítat s absolvováním cca. 3-4 kúr.

Lihovou formu preparátů kapeme na plastovou lžičku nebo vtíráme do kůže. Před orálním užitím preparátů a po užití je třeba cca. 15-20 min. nejíst a nepít (vyjma vody).  Doporučený interval mezi užíváním jednotlivých preparátů je 1 min.


Co jsou detoxikační projevy nebo detoxikační krize?

Detoxikační krizí označujeme stav organismu po zahájení cílené očisty.
Může se projevovat přechodnými (dočasnými) příznaky:  bolesti hlavy, zažívací potíže (jednorázový očistný průjem), únava, bolesti kloubů nebo svalů apod. Není to stav, který by se rozvinul do nemoci. Je nutné chápat, že těmito symptomy se tělo očišťuje a zbavuje toxinů i jiných odpadních látek. Restartuje své přirozené samoléčebné mechanismy. K tomu bychom mu měli dopřát odpočinek, dostatek spánku, vody a kvalitní stravu.

Jedná se o přechodný stav, po kterém následuje úleva.


K čemu slouží přístroj Salvia?

Při detoxikaci je rozhovor (popis všech problematických oblastí) s klientem zcela stěžejní.  V popisu psychických i somatických potíží se skrývá vnitřní logika a mnoho odpovědí na otázku:  jaké orgány jsou stresem zatížené?

Přístroj Salvia nabízí mapování toxických zátěží a tak upřesnění i zefektivnění výsledků v procesu očisty organismu.


Co je přístroj Salvia a jak funguje?

Salvia je modifikace EAV přístroje pro elektroakupunkturní diagnostiku, který zkonstruoval německý lékař Reinhold Voll (1954). MUDr. Schimmel tento přístoj dále upravil na základě znalosti akupunktury.  Přístroj provádí vegetativní funkční test, kterým zjišťujeme odpověď vegetativního nervového systému (sympaticus, parasympaticus) přes akupunkturní bod osrdečníku. Vegetativní nervový systém tvoří hustou síť, kterou je propojen celý organismus.  Dráhy vegetativního ner. s. jsou obousměrné (tedy od kůže k orgánům a nazpět) a toho je právě u Salvie využíváno.  Bod osrdečníku splňuje funkci vodivého kanálu a díky změně kožního odporu se provádí porovnání s vytvořenými vzory v misce přístroje (př. ampule testovacích sad).

Školený poradce na základě zmapování konkrétních toxických zátěží doporučí informační preparáty.  Nicméně pro doporučení informačních preparátů je stěžejní pohovor s klientem a detailní rozbor jeho potíží v souvislostech.

Kontakt
email terapieeva@gmail.com
telefon +420 602 974 962
mapa Mapa
Objednání na konzultaci
Konzultaci si můžete domluvit pomocí e-mailu nebo telefonicky.

Telefonicky se můžete ojednávat od pondělí do pátku od 9 do 18 hodin.
Novinky a články